Veľké truhlice

Pre tvorivé hranie na veľa hodín.

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhličky sú tu :

Dreveničková truhlica
Chalúpka starej mami 

na vyžiadanie...

Anjel a chalúpka

Vianočná truhlica
Anjel a chalúpka

Na vyžiadanie...

Svätojanská noc

Črarovná truhlica
SvätoJanské ČAROvanie

na vyžiadanie...

Bábkarská truhlica
Dobšinského divadielko

na vyžiadanie...

Veľká noc


Aprílová truhlica
Veľká noc

Ukončený predaj...

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhlice s jednou remeselnou prácou tu :