Dielničky v ZŠ Priechod - drôtený koník

Ták a tu už sa drôtovalo veselo :) Rozpracované koníky z drôtu. Zostava bola 17 detičiek - čo bolo teda dosť :)
IMG_20200710_123313jpg