Dobšinského divaDIELKO o Zlatej priadke

Takéto parádne divadielko budeme robiť v máji :)
toto su uvodne listypng