Veľké truhlice

Pre tvorivé hranie na veľa hodín.

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhličky sú tu :

Dreveničková truhlica
Chalúpka starej mami 

pripravujem...

Anjel a chalúpka

Vianočná truhlica
Anjel a chalúpka

Ukončený predaj...

Svätojanská noc

Júnová truhlica
SvätoJanské ČAROvanie

Ukončený predaj...

Dobšinského divadielkoMájová truhlica
Dobšinského divadielko

Ukončený predaj...

Veľká noc


Aprílová truhlica
Veľká noc

Ukončený predaj...

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhlice s jednou remeselnou prácou tu :